Gezond Leven

Wilt u uw ervaringen met alternatieve geneeswijzen delen?

Vul dan de enquête in, daarmee helpt u veel toekomstige patiënten!

Waarom deze enquête en hoe werkt het?

Wat zijn uw ervaringen met integrale zorg?

De Stichting Gezond Leven wil al uw ervaringen verzamelen via deze vragenlijst op internet. Zo kunnen we veel gegevens verzamelen die van groot belang zijn voor consumenten, nu en in de toekomst. Volgens het CBS bezoekt 1 miljoen mensen per jaar een niet-reguliere hulpverlener, dat doen ze omdat ze er baat bij hebben! Omdat men meestal gebruik maakt van een combinatie van reguliere en alternatieve/complementaire zorg spreken we van integrale zorg.

Vreemd genoeg is er nauwelijks informatie te vinden over welke geneeswijze effect heeft bij welke ziekte. De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen stuit al 30 jaar op dit probleem, omdat dit de meest gestelde vraag is:

“welke behandeling helpt bij mijn ziekte?”

In de alternatieve sector is er heel weinig specialisatie op ziekte (uitzonderingen zijn bijvoorbeeld kanker, Lyme en ADHD) dus is de keuze lastiger. Bovendien pretenderen enkele “totaalgeneeswijzen” in principe alles te kunnen aanpakken. Voor een belangrijk deel is dat ook zo, maar we verwachten toch dat er verschillen zijn in effect bij diverse aandoeningen.
Om patiënten beter te kunnen helpen, om gericht onderzoek te vragen naar aanleiding van uitkomsten en om een ideaal verzekeringspakket te ontwikkelen met een breed aanbod van effectieve geneeswijzen heeft de stichting Gezond Leven (mede oprichter van de Infolijn AG)  dit project opgezet. Om de gegevens te kunnen verwerken, dient u voor elke klacht/ziekte apart de vragenlijst te doorlopen.

De verzamelde gegevens zullen regelmatig via rapporten worden doorgegeven aan instellingen en personen die hun beleid daarop kunnen afstemmen.