De projecten die Gezond Leven ondersteunt vinden wij heel belangrijk voor het bereiken van ons ultieme doel:

Drempelloze integrale gezondheidszorg en preventie voor iedereen.

Daarmee bedoelen wij dat de patiënt vrij is om – zonder financiële drempels – een behandeling te kiezen uit zowel het reguliere aanbod als het complementaire aanbod van zorg (of een combinatie van beide), waarbij de veiligheid en de kwaliteit van beide opties is vastgesteld.


Wij zijn voor ons werk volledig afhankelijk van donaties, legaten en erfenissen.
Daarom doen we een oproep aan iedereen die ons doel ook wil steunen om ons te helpen met een eenmalige of jaarlijkse donatie. U kunt ook overwegen ons in uw testament op te nemen.

Onze bankrekening is NL94TRIO 03910 39393 t.n.v. Stichting Gezond leven

Onze stichting is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling, dat betekent dat we zijn vrijgesteld van belasting op giften en nalatenschappen. U kunt dus uw donatie als aftrekbare gift opgeven bij de inkomstenbelasting..

Indien u prijs stelt op het ontvangen van ons jaarverslag kunt u uw emailadres vermelden.