• Leefstijlgeneeskunde, is dat iets nieuws?

  Leefstijlgeneeskunde, is dat iets nieuws?

  Sinds kort bruist het in de gezondheidszorg van de leefstijl initiatieven. Is dit een nieuwe rage? 

  Een poging tot bezuiniging? Of nieuwe inzichten?

  Voor de reguliere medische wetenschap leidt leefstijlgeneeskunde inderdaad tot nieuwe, zeg maar rustig baanbrekende, inzichten. Ziekte is niet langer alleen maar domme pech, nee, je kunt er zelf een heleboel aan doen om je lijf (en geest) gezond te houden. 

  Het begon met de ontdekking van epigenetica. Toen het menselijk DNA was ontrafeld leek het er even op dat alle ziektes misschien wel hun oorsprong vinden in foutjes in het DNA.  Om deze foutjes aan te pakken moest er dus aan deze bouwstenen van het leven gesleuteld worden.  Tijdrovend en kostbaar. En ontstond de indruk dat het inderdaad gewoon domme pech is als je ziek wordt. 

  Maar toen kwam de epigenetica. Wat blijkt: bijna alle genen (de stukjes erfelijke informatie die samen het DNA vormen) zijn niet statisch, maar dynamisch! Ze hebben een aan/uit knop die uiteindelijk bepaalt hoe het gen werkt (goed of slecht).

  De grote vraag voor de geneeskunde is dan: hoe kan je die knoppen in de goede stand krijgen (en houden)? Het antwoord werd gevonden: leefstijl! De belangrijkste factoren die uitmaken of een gen in de gewenste stand staat of niet, blijken te maken te hebben met je leefstijl. 

  Een gezonde leefstijl is onder meer gezond, vers en gevarieerd eten, niet roken en minimaal alcoholgebruik, voldoende ontspanning, slaap en beweging. Daar worden lichaam en geest blij van. 

  Nieuw inzicht? Welnee.  Dit vormt al meer dan honderd jaar de basis van de natuurlijke geneeswijzen! Natuurgeneeskunde, homeopathie, acupunctuur, kruidengeneeskunde en andere complementaire therapieën vatten we tegenwoordig samen als “natuurlijke geneeswijzen”. Men gebruikt geen medicijnen als het niet strikt noodzakelijk is. Omdat medicatie soms wel nodig kan zijn -ook de reguliere geneeskunde heeft natuurlijk goede kanten-, willen we het liefst een combinatie van regulier en complementair: “het beste van twee werelden” of Integrale geneeskunde.

  De kracht van integrale geneeskunde is dat naar de hele mens wordt gekeken: lichaam, geest, leefomstandigheden, alles doet een belangrijke duit in het zakje van het totale welzijn en welbevinden.  Waar de reguliere zich steeds verder specialiseert en focust op problemen in specifieke delen van het lichaam (voorbeeld: kinderhartchirurgie), kijkt de complementaire zorg juist meer naar het totaalplaatje: de gehele mens. 

  Bij ‘mechanische’ defecten is die specialistische focus van de reguliere zorg vaak de beste oplossing. Maar bij complexe chronische klachten werkt het een stuk minder. Het is geen uitzondering dat iemand boven de 75 wel 3 of meer specialisten bezoekt om ‘op onderdelen’ behandeld te worden. Jammer, want een helicopterview zou sneller de raakvlakken van alle kwalen kunnen opsporen. 

  De ‘alternatieve’ zorg kan veel bieden, maar kent ook problemen. Die zijn voor een groot deel terug te voeren op het feit dat erkenning en regulering nog steeds wordt tegengehouden, waardoor het voor de consument niet altijd duidelijk is of iemand gekwalificeerd is. 

  Gezond Leven zet zich al meer dan 100 jaar in om de gezondheid en/of het welzijn van de mens in de meest ruime zin te bevorderen. Zie onze projecten.


Gezond Leven

Gezond Leven is een korte naam voor  “Stichting voor Gezond Leven en Natuurlijke Geneeswijzen”. Deze stichting is in 1989 opgericht als voortzetting van de sinds 1906 bestaande Vereniging voor Gezond Leven en Natuurgeneeswijze. Deze vereniging was jarenlang actief met regionale afdelingen die o.a. lezingen en cursussen organiseerden en een tijdschrift uitgaf (Gezond Leven) dat ruim 60 jaar de leden informeerde over vele aspecten aangaande de gezondheid. Hierin werd al lang voordat dit mode werd de relatie gelegd met een gezond milieu, volwaardige voeding en een goede geestelijke gezondheid.

De doelstelling van de stichting is “de gezondheid en/of het welzijn van de mens in de meest ruime zin te bevorderen, waaronder ook het begrijpen en voorkomen van ziekten”. De stichting wil dat onder meer bereiken door een “meer natuurlijke en daardoor meer doeltreffende gezondheidszorg”  en door het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van consumenten die deze doelen nastreven.

De projecten die Gezond Leven ondersteunt vinden wij heel belangrijk voor het bereiken van ons ultieme doel:

Drempelloze integrale gezondheidszorg en preventie voor iedereen.

Daarmee bedoelen wij dat de patiënt vrij is om – zonder financiële drempels – een behandeling te kiezen uit zowel het reguliere aanbod als het complementaire aanbod van zorg (of een combinatie van beide), waarbij de veiligheid en de kwaliteit van beide opties is vastgesteld.

Nieuwe tijden vragen nieuwe activiteiten. Zo stond Gezond leven in de laatste decennia van de vorige eeuw aan de wieg van enkele baanbrekende projecten zoals het LOPAG en de eerste ziektekostenverzekering die CAM vergoedde: Natura. Nu neemt Gezond Leven deel in de opvolger van het LOPAG het PPCG: het Platform Integrale Gezondheidszorg.

Voor de 21ste eeuw nam de stichting bij de activiteiten ten aanzien van belangenbehartiging en voorlichting weer het voortouw met iets nieuws. Het Internet maakt het mogelijk met beperkte kosten een groot publiek te bereiken met onze boodschap. Dit bracht ons ertoe samen met de stichting Natuurlijk Welzijn het Natuurlijk Gezond Plein op te zetten. Dit is inmiddels verbreed tot het integrale Wijzer naar Gezondheid.

Verder startten we  een grote enquête naar ervaringen van consumenten met natuurlijke geneeswijzen, die ook via het Plein zal gaan lopen. Met deze cijfers hopen we aan te kunnen tonen wat de waarde is van diverse behandelwijzen.

Als u dit werk ook wilt ondersteunen met een eenmalige of jaarlijkse donatie zijn wij daar heel erg mee geholpen.

Wij zijn een ANBI stichting, dat betekent dat legaten en giften zijn vrijgesteld van belasting en dat u donaties kunt aftrekken van de belasting (voor voorwaarden zie belastingdienst).

Onze bankrekening is NL94TRIO 0391039393     Zie ook doneren

De doelstelling van Gezond leven is consumenten voor te lichten over natuurlijke manieren om gezond te blijven en, indien nodig, weer gezond te worden. Dit begint met wat je als consument zelf kunt doen.

De regels om zo goed mogelijk gezond te blijven zijn gevat in het schema “BASIS”:

B Beweging:
De moderne mens beweegt te weinig
A Ademhaling: vaak oppervlakkig; diepe buikademhaling en bewegen in schone buitenlucht is nodig
S Soberheid: bijna alle moderne “luxe” zoals kant-en-klaar voedsel, roken, alcohol, suiker, voor elk ongemak een pilletje, veel te veel en te calorierijk eten maken de mens zwak en ziek
I Intuïtie: de mens moet leren de signalen van zijn lichaam te verstaan en er naar te handelen. Bij verstoring het evenwicht herstellen, eerst door wat je zelf kunt doen, dan op natuurlijke wijze proberen met deskundige hulp en pas als laatste zware middelen toepassen
S Spijsvertering: elke cel van het lichaam wordt gemaakt uit wat men eet en wat men ervan verteert/kan opnemen; gezondheid begint met goede en zuivere voeding, goed gekauwd en vooral niet te veel; een gezonde darmflora is van levensbelang

Gezond Leven is mede oprichter van:

Gezond Leven is deelnemer aan het Platform Integrale Gezondheidszorg  

Gezocht

De organisaties die zich bezig houden met consumentenbelangen in het kader van integrale gezondheidszorg hebben vacatures voor bestuursleden en  vrijwilligers voor diverse werkzaamheden.

 

Contact:

gezondleven@ngplein.nl

088-2424288

Het fiscaal nummer van de Stichting Gezond Leven is 812828264

De Stichting Gezond Leven is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Graag verwijzen wij u naar onze publicaties middels onderstaande links:

Oudere stukken:

Jaarverslag 2021

Beleidsplan

Resultaat 2021

Balans 2021

Jaarverslag 2016

Beleidsplan 2017

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Beleidsplan 2018-2020

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2019 begroting 2020

Beleidsplan 2021

Jaarverslag 2020

Financieel verslag 2020

Balans 2020

Beloningsbeleid:

De bestuurders doen hun werk onbezoldigd en krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Er zijn geen personen in loondienst van de stichting.

Vermogen:

De stichting heeft een vermogen uit enkele legaten zonder specifieke bestemming. De activiteiten van de stichting worden bekostigd uit de opbrengst van dit vermogen, aangevuld met ontvangen donaties. Zo nodig kan in beperkte mate worden ingeteerd op het vermogen.

Bestuurders:

Mevrouw E.A.H. (Elly) Best te Ede, voorzitter

Mevrouw H.W. (Hetty) van Doorn – van Lommel te Almere, secretaris

De heer G.G. (Gerrit) van Leeuwen te Arnhem, penningmeester